pic

Biofeedback dla dorosłych.

OFERTA

Biofeedback EEG – biologiczne sprzężenie zwrotne –  to w pełni bezpieczną metoda treningu mózgu. Ma ona doprowadzić jego czynność elektryczną do odpowiedniego poziomu. To metoda bezpieczna, bez skutków ubocznych. Uczy kontroli własnych reakcji psychofizjologicznych. Może być bardzo skuteczna jeżeli pacjent jest wystarczająco zmotywowany, by wziąć odpowiedzialność za wynik własnego leczenia. Trenujący uczy się panować nad swoimi falami mózgowymi w procesie samouczenia się za pomocą sprzężenia zwrotnego. Sprzężenie zwrotne polega na natychmiastowej i ciągłej informacji o pracy mózgu pod postacią wideogry.

Dla KOGO?

Zastosowanie treningu Biofeedback EEG u osób dorosłych może znacznie polepszyć czynność bioelektryczną mózgu wraz z ukierunkowaniem i wzmocnieniem koncentracji uwagi, hamowaniem stanów nadmiernego pobudzenia i wzmacnianiem stanów zbyt niskiej aktywności mózgu.

Terapię Biofeedback EEG stosuje się dla:

 • Poprawy pamięci,
 • Poprawy koncentracji i uwagi,
 • Zmniejszenia napięcia emocjonalnego,
 • Zwiększenia odporności na stres,
 • Nauki panowania nad emocjami,

A także ważne jako wsparcie w leczeniu:

 • Depresji
 • Anoreksji, bulimii
 • Nerwic
 • Pobudzenia psychoruchowego
 • Zespołu obsesyjno-kompulsywnego
 • Uzależnień

Jak wygląda trening?

Trenujący siada przed monitorem komputera, a terapeuta umieszcza na jego skórze głowy 4 elektrody, które umożliwiają rejestrację czynności bioelektrycznej mózgu.  Zadaniem trenującego jest sterowanie grą tak, aby osiągnąć pożądany efekt. Robi to jedynie za pomocą kontroli umysłu – nie ma do dyspozycji klawiatury ani myszki. Jeśli osiąga ono sukces, gra lub film działają bez przeszkód. Kiedy rozkojarzenie bierze górę, obraz na monitorze zastyga. Zaczyna się poruszać dopiero, kiedy dziecko znów się skoncentruje i osiąga stan skupienia uwagi.  Dzięki temu stopniowo uświadamia sobie, jak działa jego organizm i co powinno robić, by znów uzyskać pożądany efekt. Terapeuta kontroluje przebieg treningu i tak zmienia progi trudności, by dziecko pracowało nad sobą, aby przez większość czasu osiągało sukces. Co skutecznie motywuje je do dalszego wysiłku. 

Ile spotkań jest potrzebnych?

Czas trwania terapii ustala się indywidualnie. Podczas pierwszego spotkania wykonywane jest badanie QEEG czyli analizę bioelektryczności fal mózgowych, które następnie, będzie podstawą do ustalenia indywidualnego planu treningu. Dla osiągnięcia trwałych i znaczących efektów zaleca się minimum 30 treningów w serii co kilka dni. Powinny odbywać się regularnie. W HUMANUS. Centrum Rozwoju prowadzimy terapię od 7 roku życia i korzystają z niej uczniowie szkół podstawowych i średnich oraz dorośli. Na badanie należy przyjść wypoczętym. Przed badaniem nie należy pić kawy, napojów energetycznych, napojów gazowanych np.: Coca-Cola itp.

Badania diagnostyczne QEEG oraz terapię Biofeedback EEG wykonujemy na aparaturze medycznej firmy ELMIKO Medical. 

Przed konsultacją i badaniem wstępnym prosimy o przygotowanie:

 • wyniku badania EEG oraz zaświadczenia od lekarza specjalisty o braku przeciwwskazań do podjęcia terapii.

Do terapii przyjmujemy zarówno osoby z opracowanym protokołom terapeutycznym oraz bez diagnozy i określonego protokołu.

Zapraszamy do umówienia wizyty konsultacyjnej

REJESTRACJA TELEFONICZNA

od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 20:00

+48 506 222 960 

lub poprzez FORMULARZ KONTAKTOWY

Zgłoś się do nas

pic

Jak możemy Ci pomóc?

POZNAJMY SIĘ